Kobiecą ręką spisane nie-codzienne losy nasze... Najpiękniejsze lata życia to te, które są jeszcze przed nami... Oni i ja...